7 zásadních věcí o přírodním bohatství v Bibione

1

Zelené oblasti v Bibione s vysokou biodiverzitou mají společné 3 vlastnosti, díky kterým jsou jedinečné:

  • blízkost alpské a středozemní flóry,
  • výskyt různých druhů orchidejí,
  • přežití vzácných nebo typických druhů s výskytem pouze zde.

Pro bližší informace kliknětena…


2

Zajímavost na území v Bibione spočívá i v tom, že zde společně existují různé druhy vody:

  • voda řeky Tagliamento stékající z Alp,
  • mořská voda,
  • voda laguny.
  • termální voda.

3

Zajímavostí Bibione Pineda je to, že bohatství přírody v místě také ovlivnilo názvy ulic, zdejší ulice se jmény květin a rostlin jsou inspirované přírodním prostředím, které pro Bibione představuje charakteristickou hodnotu, najdete zde pinie, mořské borovice, rododendrony, vřesy, tamaryšky a četné druhy orchidejí.


4

Před několika lety Ministerstvo životního prostředí provincie Veneto zahájilo sčítání s cílem zdokumentovat existenci a obnovu venkovských chatrčí, tzv. „casoni“ roztroušených po vnitrozemí o kterých dosud nebyla zmínka v literatuře o naší agrární krajině.

Výzkum umožnil hlouběji poznat množství a kvalitu dědictví těchto typických „casoni“/rybářských chatrčí soustředěných kolem Caorle a Bibione a podél vodní sítě, která se napojuje na jejich laguny. Výsledkem je fascinující skutečnost, že zejména pokud se týká chatrčí rybářů, kterých je více než stovka si povětšinou zachovávají své původní rysy a jsou tak v italském antropologickém kontextu jedinečné.

Chcete se dozvědět něco víc o tom, co to jsou casoni? Kliněte na odkaz


5

Valgrande je strážcem důležitých historických nálezů, které Benátská superintendence pro architektonické dědictví zadalave 30. letech vypracování studie.

Na úpatí kopce s názvem „motteron dei frati“ schovány v bujné vegetaci cesmínových dubů byly nalezeny hmatatelné stopy toho, co lze důvodně považovat za námořní vilu ze 4. století našeho letopočtu. Sloužila pravděpodobně ke komerčnímu účelu, kterým bylo skladování ryb a měkkýšů. Mezi betonovými zdmi byla nalezena mince zobrazující císaře Honoria z pozdního období římské říše, kdy začaly barbarské nájezdy, v předvečer založení Benátek.

Vykopávky odhalily stopy základů, obvodových zdí a mozaiek, od Aquileia po Concordii představují jedinou stopu, která připomíná přítomnost Římanů v Bibione, proto mají historický význam a patří mezi bohatství údolí Valgrande, které při vaší návštěvě Bibione rozhodně stojí za to vidět. Nechte se okouzlit historickým a přírodním bohatstvím Valgrande!


6

Při ústí Tagliamenta roste několik druhů rostlin chráněných na regionální, národní i Evropské úrovni. Nejdůležitější příkladem je z Naturistické hlediska přítomnost vzácného druhu kavylu Stipa Veneta Moraldo, v Itálii známý jako „Plátno víl“.

Jedná se endemický druh rostoucí na pobřeží severního Jadranu, jediný tohoto druhu evropské stipy, který roste na mořských dunách, kdysi poměrně běžná rostlina laguny, která v současnosti riskuje vyhynutí, a nachází se pouze v oblasti řeky Tagliamento.

Proto se tato travina stala obzvláště vzácnou a ceněnou. Obecný název je shodný s řeckým „stypem“ (chumáč měkkých vláken). kvůli dlouhým opeřeným vlasům některých druhů, která kvete od dubna do května. Více o projektu přírodní rezervace Foce del Tagliamento


7

Benátská cesta litorale je „vodní cesta“ vybudovaná Benátskou republikou Serenissima v jejím apogeu, díky systému umělých kanálů a využití vodních toků spojuje benátskou lagunu s ústím řeky Isonzo.

Trasa se větví na celkem 127 kilometrů, z nichž asi 68,5 je v Benátsku a 58,5 v Friuli Venezia Giulia. Tato vodní cesta začínající v Benátkách vedla v minulosti až do Terstu. Dnes je zásluhou benátského pobřežního konsorcia, které provedlo její četná vylepšení k dispozici také těm, kdo chtějí strávit den jinak, plavbou mezi ostrůvky, písečnými hrboly a rybářskými chatrčemi.

Celá tato trasa je totiž splavná na kánoích, pramicích, člunech a podobných rekreačních loďkách. Je to úžasná cesta, která vám umožní shlédnout nevídané obrazy a scénáře , které mají velký historický a naturalistický význam.