Laguna

Bohatství a jedinečnost tohoto přírodního prostředí jsou charakteristické znaky přímořské lokality jako je Bibione. Všechno se díky přírodě pozvedá: kvalita vzduchu, který dýcháte, krása oblasti, kterou procházíte, a také možnost vašich zážitků.

Z čeho se skládá tato vzácná přidaná hodnota? Souhrn prvků, které se od sebe liší a přitom jsou v dokonalé harmonii, to společně tvoří lagunovou krajinu.

Protkaná spoustou ostrůvků a protékajících kanálů, které se zužují aby se na chvíli otevřeli a vytvořily vodními útvary, se laguna rozprostírá na rozloze … km kolem Bibione a nabízí těm, kteří hledají nádherné pohledy na původní faunu laguny, mezi rákosím, moly, dunami pískem.  

Zatímco se putujete po pěšinách, které lemují kanály, anebo během výletu na člunu po laguně uvidíte charakteristické obydlí rybářů vyrobených z rákosu a dřeva, znamení minulosti a průchodu z těch, kteří zde rybařili, stavěli násypy a malé přístavy, úctyhodná přítomnost v souladu s územím s kterou se setkáme také v rybářských údolích, kde lov a chov ryb existuje dodnes chovají které jsou rovněž součástí tohoto fascinujícího mikrokosmu zvaného laguna. I zde v údolích najdeme jezírka, která jsou od zbytku lagunární krajiny oddělená oplocením pro zachování jejich vnitřní rovnováhy.

Zajímavost zdejšího teritoria? Mokřady a borové, dubové a holmové háje obklopují tři různé druhy vody : voda řeky Tagliamento sestupující z Alp, voda z moře a voda z laguny.