Muzea a teritorium

Vnitrozemí Bibione tvoří několika vzájemně spojených lokalit, které umožňují doplnit další zážitky z dovolené, kde jsou moře a pláž jen prvními z dlouhé řady zajímavostí. Pobřeží a vnitrozemí se pohybují ve vzájemné synergii a nabízejí svým návštěvníkům nové zážitky a výhody.

Co na vás čeká na tomto území? Malá historická centra, muzea, archeologická naleziště, přírodní krajina, systém zemědělský podniků a farem, kde lze ochutnat typické místní produkty. Přidanou hodnotou tohoto teritoria je volba pozvolného využití, takže město a jeho okolí nejsou vnímány jako oddělené, ale spíše jako jeden celek.