Ścieżka w głąb lądu

Ścieżka dotyczy miejscowości położonych w pobliżu Bibione: Portogruaro, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Cordovado, Fossalta di Portogruaro, Latisana, Parmaggiore, San Stino di Livenza, Sesto al Reghena, Annone Veneto.

Portogruaro

Interesujące miejsca

 • Muzeum Narodowe Concordiese, położone niedaleko Wieży Św. Agaty, na starym mieście w Portogruaro, podkreśla ścisły stosunek z pobliskim obszarem archeologicznym w Concordia Sagittaria.
 • Muzeum “Michele Gortani”, otwarte w 1976 r., dziś jest wyposażone w dwadzieścia pięć witryn, w których znajduje się 1500 eksponatów, z czasów od paleolitu niższego aż do pojawienia się człowieka, pochodzących w większości z Wenecji Euganejskiej, z ziem friulskich i karnickich.
 • Katedra Św. Andrzeja, powstała z popiołów trzech poprzednich kościołów: Świętego Franciszka, Świętego Łazarza i Świętego Jakuba, została zbudowana w bardzo długim czasie, który rozpoczął się w 1793 r. i zakończył w 1893 r.
 • W Katedrze znajdziesz drogocenne dzieła sztuki, takie jak “Sacra Conversazione”, “Storie di S.Andrea” autorstwa Pomponio Amalteo; “Pala di S.Rocco”; “Pala della Risurrezione” autorstwa Jacopo Negretti.
 • Tutaj możesz zwiedzić pierwsze sanktuarium, powstałe we Włoszech na cześć Najświętszej Marii Dziewicy, zwane “Madonna di Fatima”.

Cinto Caomaggiore

Interesujące miejsca

 • W Cinto Caomaggiore znajdziesz Kościół poświęcony Świętemu Błażejowi, wewnątrz którego znajduje się chrzcielnica, wykonana przez Giovanni Antonio Pilacorte w 1486 r. i krzyż autorstwa Gregorio Lazzarini.
 • W miejscowości Settimo powstał kościół Świętego Jana Chrzciciela, w którym znajduje się “L’Adorazione dei Magi”, “Il Martirio di S. Sebastiano e S. Antonio Abate”, obydwa autorstwa Gian Francesco del Zotto z Tolmezzo; “Madonna del Latte” ucznia z Pordenone, Calderari; “Storie del Battista” autorstwa Cristoforo Diana. Na dużym ołtarzu zobaczysz dzieło o szczególnej wartości Alessandro Varotari zwanego Padovanino “Vergine con Bambino e santi Giovanni Battista e Marco”.

Concordia Sagittaria

Interesujące miejsca

 • Archeologiczne Muzeum Miejskie w Concordia Sagittaria, w którym zostały zebrane niedawno odkryte eksponaty z epoki rzymskiej, paleochrześcijańskiej i romańskiej.
 • Katedra Świętego Szczepana Męczennika jest ostatnią z serii katedr, które zostały wzniesione w Concordia Sagittaria. Na początku XX wieku, podczas episkopatu biskupa Francesco Isola, została zbudowana aktualna fasada i dodana kaplica Męczenników, z kryptą, w której przechowuje się ich relikwie. W kaplicy Męczenników, rozbudowanej na początku XX wieku przez przyszłego kardynała Celso Benigno Luigi Costantini znajduje się krzyż Alessandro Voratori, zwanego Padovanino.

Cordovado

Punti di interesse

 • Il Santuario della Madonna delle Grazie è stato edificato nel 1592 per volontà di monsignor Matteo Sanudi, marchese di Cordovado, che accoglie la richiesta di una donna, protagonista di un evento miracoloso: l’apparizione della Madonna. La fama delle grazie e dei miracoli si estende oltre i confini del Veneto sino all’Austria, da cui arrivano in pellegrinaggio decine di fedeli. Sull’altare maggiore viene sistemata un’immagine della Madonna di Andrea Bortolotti detto il Brunello.

Fossalta di Portogruaro

 • Muzeum Etnograficzne w Fossalta zostało otwarte w 1990 r. Muzeum Ippolito Nievo otwarte w 1984 r. zawiera dużą część wspomnień Ippolito Nievo, cenionego pisarza, autora powieści “Le confessioni di un italiano” (Wyznania Włocha).
 • Kościół Świętego Zenona, założony w okolicach roku 1000, został zburzony w 1893 r. Nowy kościół został zaprojektowany w 1892 r.

Latisana

Interesujące miejsca

 • Katedra Świętego Jana Chrzciciela to najstarszy kościół w Latisanie, z największym prawdopodobieństwem pochodzący z późnej epoki romańskiej. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1368 r. W XVIII w. katedra zostaje gruntownie odbudowana w stylu barokowym.

Pramaggiore

Interesujące miejsca

 • Tutaj możesz odwiedzić Muzeum Cywilizacji Ludowej w miejscowości Belfiore. Poprzez materiały i przechowywane przedmioty można odtworzyć historię rolniczo – ekonomiczną terytorium.

San Stino di Livenza

Interesujące miejsca

 • W Corbolone znajdziesz Kościół Świętego Marka Ewangelisty. Na ołtarzu, pomiędzy dwoma czarnymi kolumnami jest ustawiona “Pietà”, obraz wykonany w 1585 r. przez artystę z Werony, Benedetto Stefani. Na dużym ołtarzu znajduje się słynne dzieło “Pala del Tiziano”, przedstawiające Świętego Marka pomiędzy świętymi Sebastianem i Rochem. Kaplica Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny została ozdobiona freskami przez G. Antonio de Sacchis, zwanego Pordenone.

Sesto al Reghena

Interesujące miejsca

 • Opactwo Świętej Marii założone w 730-735 r. i umocnione w X wieku przedstawia fasadę, ozdobioną freskiem lwa świętego Marka, pochodzącym z końca XV wieku; pod nim znajduje się płaskorzeźba z herbem kardynała Grimani.
 • Villa Freschi, pochodząca z XVIII wieku, położona w Ramuscello Vecchio, gdzie możesz odwiedzić zabytkowy kościół Świętej Anastazji.

Annone Veneto

W Annone znajdziesz Kościół parafialny Świętego Witalisa, pochodzący z XV wieku, który został odbudowany w XVII wieku, a potem w 1946 r. Podczas odbudowy w 1763 r. została dodana iglica ośmiokątna, górująca nad szczytem. Dzwonnica pochodzi z XVI wieku i została wzniesiona najprawdopodobniej na miejscu poprzedniej wieży wojskowej.