Rezerwat Przyrodniczy Ujście Tagliamento

Planujesz wakacje w Bibione i chcesz wiedzieć więcej o aspekcie przyrodniczym miejscowości? Może będziesz ciekaw, żeby dowiedzieć się, co się dzieje w tych czasach w okolicach Ujścia Tagliamento, najdłuższej rzeki Friuli Wenecji Julijskiej, która ma swoje źródło w Alpach Karnickich, by potem zejść do morza dokładnie w sercu twojej wakacyjnej miejscowości.

Tutaj, począwszy od 2015 r. niektórzy mieszkańcy zaczęli zdawać sobie sprawę z tego, że mają przed sobą coś drogocennego. Kiedy odkrywa się coś o dużej wartości, nie jest możliwe zapomnienie tego i odwrócenie się w drugą stronę. To właśnie stało się z ludźmi, którzy założyli Komitet Rezerwatu Przyrodniczego Ujścia Tagliamento! Po okresie obserwacji terenowych i poznania naturalnych cech charakterystycznych okolic ujścia rzeki na obu brzegach, rodzi się pomysł stworzenia rezerwatu w tej okolicy, którego celem jest zachowanie flory i fauny miejsca.

Pomysł został przedstawiony zarządowi gminy i w ten sposób powstał komitet, który poza połączeniem wszystkich stowarzyszeń środowiskowych w Bibione i Lignano i wszystkich mieszkańców, którzy podzielają pomysł stworzenia rezerwatu, zajął się szerzeniem wiedzy na temat cech szczególnych miejsca, poprzez spotkania publiczne, media społecznościowe, zajęcia i wydarzenia takie jak wystawy fotograficzne, warsztaty przyrodnicze, dni ekologiczne, usługi przewodników przyrodniczych itd. Wszystkie te projekty były i będą prawdziwymi działaniami uwrażliwiającymi, które angażują obywateli i odwiedzających, coraz bardziej zaintrygowanych i zaabsorbowanych.

Jakie są powody, aby myśleć o rezerwacie przyrodniczym na tym terenie?

U ujścia rzeki Tagliamento znajduje się około trzydziestu różnych środowisk życia, z których niektóre są chronione na poziomie Wspólnoty:

  • wspaniale zachowane wydmy,
  • liczne gatunki flory chronionej na poziomie regionalnym, krajowym i wspólnotowym (około 25 dzikich orchidei, niezliczone rzadkie kwiaty oraz najważniejszy przypadek przyrodniczy, czyli obecność rzadkiej i endemicznej rośliny, zwanej Ostnica Veneta Moraldo, powszechnie znanej jako Len Wróżek.
  • Występują tutaj również liczne gatunki rzadkiej i chronionej fauny, wśród których wyróżniamy żółwia greckiego, żółwia błotnego, różne płazy, gady oraz nieskończoną różnorodność ptaków osiadłych i wędrownych.

Jakie korzyści mogłoby przynieść stworzenie rezerwatu w tym obszarze?

  • Rezerwat mógłby posłużyć do ochrony flory i rzadkiej i unikalnej fauny, która występuje na danym terenie.
  • Mogłyby zostać wprowadzone zasady korzystania z zieleni, która do tej pory była wykorzystywana w niewłaściwy sposób, który w dłuższej perspektywie może zagrozić różnym gatunkom roślin i zwierząt.
  • Miejsce byłoby odwiedzane w sposób uregulowany i uporządkowany, dzięki wprowadzeniu tablic informacyjnych, usługi przewodnika itd.
  • Stworzenie rezerwatu dałoby również okazję do rozwoju turystyki w Bibione i Lignano, która rozwinęłaby się przede wszystkim poza sezonem, przyciągając nowych klientów.

Teraz, kiedy wiesz już dostatecznie dużo, możesz zacząć organizować swój ekologiczny dzień przy ujściu rzeki Tagliamento!

Kontakt

E-mail: focedeltagliamento@gmail.com
Tel. +39 333 3947179
Facebook: https://www.facebook.com/focedeltagliamento/